Sunday, 24 May 2015

"Work hard, play hard" azərbaycanca

Mən Xarici Dillərə daxil olanda, Bakıda komendant saatı var idi. Cavanlar üçün: "bu o deməkdir ki, müəyyən saatdan sonra evdən çıxmağa icazə yox idi." 1993-cü il - hamı üçün çox ağır vaxtlar idi. Amma biz, abituriyentlər xöşbəxt idik. İkinci il idi ki, imtahanlar testlə idi və yalnız bilik əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu, cavan ölkə üçün əsl sıçrayış idi, bizim nəsil üçün isə taleyin hədiyyəsi.
1995-ci il idi, biz ikinci kursda idik və tələbə qızlara xas olan şən-suh tərzdə dəhlizlə gedirdik. Bizi cağırdılar rektorun otağına ki, gəlin xaricilər gəlib, prezentasiya edirlər. Xaricilər dedi ki, dünya səviyyəli otel açırlar və ingilis dilli işçilərə ehtiyacları var. Rektor təntənə ilə söz verdi ki, oxumağın və işləməyin öhdəsindən eyni vaxtda gələ bilək deyə, şərait yaradacaq.
Rəfiqəm və mən institutdan bir başa anket üçün şəkil çəkdirməyə getdik. Axşam mən valideynlərimə fərəhlə elan etdim ki, işləməyə gedirəm. Atam da dedi ki, ola bilsin dil biliyim işə girmək üçün kifayət etmədi. Onun əmin olmaması,  məni daha da qətiyyətli etdi. Xoşbəxtliyimdən, qabaqcıl və müdrik valideynlərim mənə dəstək olmağa hazır idi. Cəmiyyət, 19 yaşlı tələbə qızın mehmanxanada işləməyinə necə deyərlər "pis baxırdı".        
Mən orada üç il işlədim. Dünyanın hər tərəfindən gələn xaricilərlə. Gözəl həmvətənlilərimlə. Biz çox cavan idik, ürəyimiz açıq idi, zəhmətkeş idik. Səhər növbəsi səhər 7-də başlayırdı, axşam növbəsi axşam 11-də qurtarırdı (gecə növbəsi də var idi, amma bizim şöbədə gecə növbəsində əsasən oğlanlar işləyirdi). Metro qarşısında duran taksistlər artıq bilirdi ki, səhər sübhdən metrodan çixan bizik. İşdən əvvəl və sonra, mən və bir çoxları instituta gedirdik. İkinci növbədən bizi valideynlərimiz qarşılayırdi, atam məni qarşılayanda, "biz tərəfə" gedənləri də evlərinə çatdırırdı və o, yəqin ki, belə edən tək valideyn deyildi. Biz, gənclər, kollektivdə işləməyi, menecmentin və xidmət sahəsinin əsaslarını öyrənirdik. Rektor da, bizi sonra çağırdı və danladı ki, ele bilməyək ki, işləyiriksə, institutda bizə güzəşt ediləcək…Biz həyatın reallıqları ilə üzləşməyə başladıq. Olsun. Bilirdik ki, hər şeyin öhdəsindən gələrik. Təcrübə yığırdıq, gücümüz və inamımız artırdı, ilk dəfə olaraq "locals" - yerlilər mövhumu ilə üzləşirdik və çətinliklər bizi qorxutmurdu. Başqalarını bilmirəm, amma şəxsən mən çox xoşbəxt idim.
İndi mən gənclərə tez-tez təkidlə deyirəm ki, işləmək lazımdır, təcrübə yığmaq. Bəli, məhz işləmək. Düzdür, həyat asanlaşıb. Düzdür valideynlər uşaqlar üçün əllərindən gələni edirlər və edəcəklər də. Düzdür gənc yaşında könüldən ancaq həyatdan zövq almaq və əylənmək keçir. Amma. Məhz əmək və məhz xarakterin formalaşdığı gənc yaşında, özünün və başqasının əməyinə hörmət, başqaları ilə ünsiyyət etmək və işləmək, öz güclü və zəif tərəflərini aşkar etmək, özünü tapmaq kimi əsas bacarıqları əldə etməyə şans yaradır. Həyat bir dəfə olduğu və çox sürətlə də keçdiyi üçün, 40 yaş həddinə mümkün qədər çöx təcrübə ilə yaxınlaşmaq daha yaxşıdır. Şəxsi təcrübə, nəyi dəyişməli, yetkin həyatı necə qurmalı və özünü nəyə həsr etməli kimi suallarında kömək edir. Həm də o yaşda artıq gələcək nəsilə örnək olmaq vaxtı da gəlir çatır. Mən tövsiyə edərdim ki, özünüzə "yazığınız gəlməsin". Çünki, iş doğrudan da insanın cövhəridir və tənbəllik və qorxunu qırağa atıb atılan hər bir addım, insana mənəvi və maddi fayda verir.  
Bu ay, 1995-ci ilin may ayından 20 il keçir. İllər keçdi oldu tarix. Qazanılan yaxşı dostlar və tanışlar oldu, qalan, bacarıq, təcrübə və bilik. Biz yetkinləşdik və ümid edirik ki, müdrikləşdik. Xoşbəxtlikdən, geriyə baxıb, səhvlərimizdən, keçmişin təcrübəsindən öyrənmək, özümüz, yaxınlarımız və cəmiyyət üçün faydalı olmaq imkanımız var. İndi imkanlar daha çoxdur. Qlobalizasiya, internet. Əsas odur ki, həyatı televizor, telefon və kompyuter ekranından izləyib, ya da ancaq kitab və dərsliklərdən oxumayasan. İstənilən əmək həyatda təkana səbəb olur. Məncə yay mövsümü xaricilər demiş "work hard, play hard" yəni "güclü işləyib, ürəkdən istirahət etmək" ücün elə əla vaxtdır. Uğurlar olsun hamınıza. 

Work hard, play hard...

Когда я поступала в Ин.яз, как любят называть этот университет, в Баку был комендантский час. Для молодых - это, когда после определенного времени нельзя выходить из дома. Год 1993 - это были очень тяжелые времена для всех. Но, мы – абитуриенты - были счастливы. Вот уже второй год, как можно было поступать по тестам и только знания имели значения. Огромный прорыв для молодой страны и подарок судьбы нашему поколению.
Шел 1995 год, мы были на втором курсе и как то шли по коридору всей группой, весело щебеча, как умеют студентки. Нас «поймали» и сказали идти в кабинет ректора. Пришли какие-то иностранцы. Иностранцы сказали, что открывают отель мирового уровня и нужны англоговорящие работники. Ректор торжественно пообещал, что создаст условия, чтобы мы могли совмещать уроки и работу.
С института я и подруга сразу пошли фотографироваться для анкеты. Вечером я гордо объявила родителям, что иду работать. Папа предупредил, что моих знаний английского может быть не достаточно, чтобы меня приняли. Это предупреждение меня еще больше вдохновило. К моему величайшему счастью, мои продвинутые и мудрые родители были готовы к тому, чтобы поддержать меня, несмотря на то, что общество, мягко говоря, не одобряло гостиницу, как место работы для 19-летней студентки.
Я проработала там 3 года. С людьми из разных стран. С чудесными соотечественниками. Мы были очень молоды, открыты, трудолюбивы. Утренняя смена начиналась в 7 утра, вечерняя заканчивалась в 11 вечера (ночная смена тоже была, но в нашем отделе работали в основном парни). Таксисты около метро узнавали нас, когда мы с утра пораньше выходили из метро. После и до работы я и многие другие шли в институт. Родители встречали после второй смены, мой папа, и, наверное, не только он, развозил всех, кому было по пути, когда встречал меня. Мы, молодежь учились работать в коллективе, изучали азы менеджмента и сервисной индустрии. Да и, кстати, ректор потом вызвал нас и отчитал, сказав, что то, что мы начали работать не значит, что в институте будут какие-то поблажки…Мы начали сталкиваться с реалиями жизни. Ну и пусть. Мы знали, что все нам по плечу. Мы набирались опыта, уверенности и сил, впервые сталкивались с понятием «locals» - местные - и трудности нас не пугали. Не могу говорить за других, но лично я была очень счастлива.
Сейчас я часто «пристаю» к молодежи, говорю, что надо работать, набираться опыта. Да, именно работать. Да, жизнь стала легче. Да, родители делают и будут делать для детей все, что в их силах. Да, в молодости хочется только радоваться жизни и не тужить. Но. Именно труд и именно в юном возрасте, в возрасте становления характера, дает шанс приобрести такие базовые навыки, как уважение к труду, к своему и других, умению общаться и работать с другими, сталкиваться со своими сильными и слабыми сторонами и раскрывать свой потенциал, найти себя. Жизнь одна и она проходит быстро и желательно на рубеже 40 лет иметь багаж опыта и чем больше, тем лучше. Опыт подскажет, что изменить, как строить и чему посвятить свою зрелую жизнь. К тому же к этому времени вы будете уже примером для будущего поколения. Я бы не советовала «жалеть» себя. Потому что все-таки труд красит человека и каждый шаг, который человек не ленится и не боится ступить, приносит моральные и материальные плоды.
В этом месяце исполняется 20 лет с мая месяца 1995 года. Годы прошли и их не вернуть. Остались хорошие друзья и знакомые, навыки, опыт и знания. Мы стали взрослее и надеемся мудрее. К счастью у нас есть возможность смотреть назад, учится на ошибках, питаться опытом прошлого, быть полезными для себя, для родных и для социума. Сейчас возможностей еще больше. Глобализация, интернет. Главное не наблюдать за жизнью с экрана телевизора, телефона или компьютера или только читать с книг и учебников. Любой труд будет способствовать толчку в жизни. Думаю лето отличное время, как говорят иностранцы "work hard, play hard" то есть "работать на славу и отдыхать от души" ну или наоборот. Будьте счастливы.